FacebookZaloLinkedinYoutube
FacebookZaloLinkedinYoutube
KHOÁNG TẠT VI SINHMIZUPHOR POWERCLINZEX DIỆN MẠO MỚIDIỆN MẠO MỚICHUỖI CUNG ỨNG VINHTHINH BIOSTADT HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGChế phẩm thảo dược tổng hợpENVOMIN - AQUAMIN - SUP PREMIX - ECO MINERALESOMAX - HOẠT CHẤT TINH DẦU KHÁNG SINH - GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT BỆNH GAN TỤY VÀ PHÂN TRẮNGRa mắt sản phẩm mới Yucca VTB ZUCCA - QUILA YUCCA - TF ZUCCA - ECO ZUCCAKhoáng tạt cao cấpWOKOZIM TỐI ƯU HÓA MỌI GIẢI PHÁPTHUỐC TRỪ SÂU SINH HỌCuongveoVinhthinhbiostadtGiống tôm thẻ chân trắng VTBHSản phẩm Nông NghiệpWokozim đã được sử dụng trên 40 loại cây trồng và hơn 20 quốc gia trên thế giớiLiên doanh giữa Vinhthinh & tập đoàn Biostadt -Ấn ĐộVinhthinh Biostadt
Trang chủ Trang chủTin tứcMÔ HÌNH ƯƠNG VÈO MẬT ĐỘ CAO VÀ NUÔI 03 GIAI ĐOẠNClip Mô hình ương vèo mật độ cao và nuôi tôm 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt tại các tỉnh thành

Clip Mô hình ương vèo mật độ cao và nuôi tôm 3 giai đoạn Vinhthinh Biostadt tại các tỉnh thành

 

Tôm nuôi DOC 97, Farm khách hàng tại Bến Tre, mô hình ương và nuôi theo quy trình Vinhthinh Biostadt cập nhật 20/03/2021Tôm Vinhthinh Biostadt nuôi 121 ngày, size 24 con/kg, nuôi theo quy trình 03 giai đoạn Vinhthinh Biostadt tại Cà Mau cập nhật ngày 13/02/2021Tôm nuôi giai đoạn 03, DOC 62, tôm nuôi theo quy trình Vinhthinh Biostadt, tại Bến Tre cập nhật 10/02/2023Tôm nuôi giai đoạn 03, DOC 89, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 09/02/2023Sang tôm qua ao bạt nuôi giai đoạn 03, DOC 55, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 08/02/2023Tôm nuôi giai đoạn 03, DOC 90, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 07/02/2023Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 69, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 29/12/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 55, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 28/12/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 34, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật tại 24/11/2022
Chúc mừng khách hàng tại Cà Mau nuôi và thu hoạch thành công với tôm giống Vinhthinh Biostadt  cập nhật 05/11/2022Sang tôm, DOC 26, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 04/11/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 32, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 03/11/2022Thu hoạch tôm nuôi 03 giai đoạn, tôm giống Vinhthinh Biostadt, DOC 96, size 36 con/kg, tại Bến Tre cập nhật 01/11/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 21, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Ba Tri - Bến Tre cập nhật 12/09/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 58, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 07/09/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 16, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre  cập nhật 06/09/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 30, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 05/09/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 14, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 31/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 53, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Bến Tre 29/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 66, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Sóc Trăng 23/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 46, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre 22/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 18, sang ra ao bạt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bạc Liêu cập nhật 18/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 66, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Kiên Giang cập nhật 17/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 51, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 15/08/2022Sang Tôm nuôi giai đoạn 2, ao đất bạt bờ, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 12/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 73, size 40 con/kg tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 03 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 11/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 26, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 10/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 47, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 09/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 69 tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 03/08/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 57 tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 02/08/2022Sang tôm giai đoạn 2, DOC 35, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 28/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 34, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 27/07/2022
Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 65, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 21/07/2022Khách hàng nuôi và thu hoạch thành công với tôm giống Vinhthinh Biostadt, nuôi 88 ngày về size 34 con/kg mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 20/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 78, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 19/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 22, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 14/07/20222Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 99, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 11/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, sang ra ao bạt, DOC 18, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 08/07/2022


Tôm sang ra ao bạt, nuôi giai đoạn 2 DOC 24, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trắng cập nhật 07/07/2022
Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 62, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 06/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 12, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre 05/07/2022
Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 13, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh 04/07/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 10, tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật ngày 01/07/2022Thu hoạch tôm nuôi 88 ngày về size 44 con/kg tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Ba Tri - Bến Tre cập 30/06/2022Thu hoạch thành công Tôm nuôi 92 ngày về size 34 con/kg tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 28/06/2022.Tôm nuôi giai đoạn đoạn 3, DOC 53, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng tại Sóc Trăng cập nhật 27/06/2022Tôm sang qua nuôi giai đoạn 2, DOC 22, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 24/06/2022Thu hoạch tôm nuôi 84 ngày, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre đạt lợi nhuận cao câp nhật 23/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 88, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 22/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 31, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 20/06/2022Thu hoạch thành công vói tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 17/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 84, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 16/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 40, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 14/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 48, tôm giống Vinhthinh Biostadt, sang ra ao đất bạt bờ, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 13/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 14, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau, cập nhật ngày 09/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 65, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn Tại Bến Tre cập nhật ngày 08/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 10, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 07/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 40, tôm giống Vinhthinh Biostadt , Sang ra ao đất bạt bờ, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 06/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 67, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 03/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 66, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Ba Tri - Bến Tre cập nhật ngày 02/06/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 68, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Thạnh Phú -  Bến Tre cập nhật ngày 01/06/2022Tôm ương giai đoạn 1, DOC 18, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 30/05/2022Tôm ương giai đoạn 1, DOC 15, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 27/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 60, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 26/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 63, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 25/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 58, tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 24/05/2022Tôm ương giai đoạn 1, DOC 12, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 23/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 90, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 20/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 55, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 18/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 51, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật 17/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 50, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 16/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 35, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 12/05/2022Thu hoạch tôm nuôi 108 ngày về size 29 con/kg tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 11/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 28, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật ngày 10/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 38, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật ngày 09/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 30, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 06/05/2022Khách hàng nuôi và thu hoạch thành công với tôm giống Vinhthinh Biostadt, nuôi 93 ngày về size 38,5 con/kg lợi nhuận cao tại Trà Vinh cập nhật ngày 05/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 40, tôm giống Vinhthinh Biostadt, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Thạnh Phú - Bến Tre cập nhật ngày 04/05/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 32, tôm giống Vinhthinh Biostadt mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 28/04/2022Thu hoạch tôm nuôi 90 ngày về size 40 con/kg, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật 27/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 30, sang ra ao đất, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật 26/04/2022
Tôm nuôi giai đoạn 2, DOC 33, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Cà Mau cập nhật ngày 25/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 3, DOC 85, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tai Sóc Trăng cập nhật ngày 22/04/2022Tôm giai đoạn 1, DOC 20, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 21/04/2022
Tôm nuôi giai đoanh 1, DOC 23, sang ra ao đất bạt bờ, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Trà Vinh cập nhật 20/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 28, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Sóc Trăng cập nhật ngày 19/04/2022Tôm nuôi giai đoạn 1, DOC 24, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Tiền Giang cập nhật 15/04/2022Tôm ương giai đoạn 1, DOC 18, tôm giống Vinhthinh Biostadt, mô hình ương và nuôi 3 giai đoạn tại Bến Tre cập nhật ngày 14/04/2022


 

Từ khóa: f
Trở về
Thông tin khác

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline Vinhthinh Biostadt - Thủy Sản Hotline Vinhthinh Biostadt - Thủy Sản Zalo - ĐT: 0912 889 542
  • Hotline Vinhthinh Biostadt- Nông Nghiệp Hotline Vinhthinh Biostadt- Nông Nghiệp Zalo - ĐT: 0915446744

HOTLINE0912.889.542

Các đối tác của chúng tôi